G-T99NNFV6J9
Çocuk ve Aile – Diğdem Kural Keskin

Uzmanlık Alanlarım

Aile Danışmanlığı

En genel anlamıyla aile genellikle aynı evde yaşayan birbirlerine evlilik, kan bağı gibi bağlarla bağlı, iki yada daha fazla insandan oluşan en küçük birimdir. 

Birbirine yaşam ve ilişkiler örüntüsüyle bağlı olan aile fertlerinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır.

Evlilik fedakarlık isteyen, sürekli değişen ve iki kişinin daha önce karşılaşmadıkları problemleri beraberce çözmek zorunda oldukları bir ilişkiler sistemidir.

Evlilik sorunlarının üstesinden gelmek doğru iletişim yöntemlerini kullanarak mümkün olur. Çünkü yaşanan sorunların en büyük nedenlerinden biri iletişim eksikliğidir.

-Peki evlilikte etkili iletişim kurabilmek için neler yapılmalı?

-Evlilikte ben değil de “biz” bilincini geliştirmek neden önemlidir?

Evlilikte yaşanan sorunların çözümü için doğru iletişim yöntemlerini uygulamak oldukça önemlidir. Ancak denediğiniz yöntemlere rağmen, evlilikte yaşanan sorunları çözmekte güçlük çekiyorsanız Aile Danışmanı ya da Evlilik Terapistinden yardım alabilirsiniz.

Çocuk Oyun Terapisi

Oyun; çocuğun kendini ifade edebildiği, yaratıcılığını kullanabileceği, becerilerini geliştirebileceği en önemli fırsattır.

Oyun çocuğun gelişimi için en önemli araçtır. Çünkü oyunlar yaşamın modelini oluşturmaktadır.

Yetişkinler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi odur. Oyun terapisinde çocuklar kelimeler yerine oyuncakları kullanarak kendilerini ifade edebilirler.

Oyun terapisinde çocuklar uyumlu ve mutlu olmaya yönlendirilir. Oyuncaklar kullanılarak sorunlarını çözmelerine yardımcı olunur.

Oyun terapisinde izlenen yol, çocuğun ebeveyni ile görüşerek çocuğun öyküsündeki bilgiler dahilinde çocuğun ihtiyaçlarına odaklanılır. Bu süreçte empati, kabul ediliş ve anlayış en önemli şarttır.

Oyun terapisi;

Ailede çatışma, boşanma, ayrılık yaşayan çocuklar

Fiziksel, duygusal, cinsel tacize maruz kalmış çocuklar

Evlat edinilmiş çocuklar

Şiddet gören çocuklar (aile içi, çevresel…)

Kronik rahatsızlığı bulunan çocuklar

Dikkat eksikliği ve Hiper aktivitesi bulunan çocuklar

Öfke kontrolünü sağlayamayan çocuklar

Ayrılık kaygısı taşıyan çocuklar

Utangaç çocuklar

Özgüven sorunu yaşayan çocuklar

Psikolojik ağrısı olan çocuklar (karın ağrısı, baş ağrısı…)

Takıntılı davranışları olan çocuklar

Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar

Korkuları olan çocuklar

Otorite sıkıntısı olan, kurallara uymakta zorlanan çocuklarda uygulanır.

Bu sayede; 

Çocuğun duygularını ifade etmesi kolaylaşır.

Kendine güveni ve duygusal yeterliliği artar.

Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyete azalır.

Çocuğun sosyal çevresindeki ilişkilerini geliştirir.

Yerinde ve uygun davranmanın değerini arttırır.

WISC-R 6-16 IQ Testi

6-16 Yaş arası çocuk ve gençlere yönelik sözel-performans zekâ testidir.

Şu an ülkemizde uygulanan geçerliliği ve güvenirliği en yüksek testtir. 

5 +1 (Sözel) ve 5+1 (Performans) bölümlerini içerir.

Çocukların bu testlere özel olarak hazırlanmalarını istenmez. Genel bilgilerle yapılması gerekir. 

Testin süresi yaklaşık 1.5 – 2 saat kadar sürüyor. Rapor genelde birkaç gün içerisinde aileye ya da kuruma teslim edilir.

Bu testin sonuçları bilimsel sonuçlardır. Test sonucu eğer üstün çıkarsa ilgi alanları ve üstün olan becerileri yönünde bir program oluşturulabilir. 

Tam tersi test sonucu zekâ düzeyi sınırının altında olursa çocuğun geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilir.

Testin amacı bireyin zekâ düzeyinin yanı sıra sözel ve performans bölümlerini de ayrı ayrı ölçmektir.

Sözel bellek; Bireyin eğitim geçmişini

Performans bellek ise Sözel olmayan algısal organizasyon ve tepkilerini ölçer.  

WISC-R Zekâ testi eğitim almış ve uygulayıcı sertifikası olan uzman kişiler tarafında uygulanmalıdır.

(Not: Bu testin sonuçlarında şimdiye kadar, zekâ düzeyi üstün sınırları içerisinde yer alan çocuklar ailelerinin başvurularıyla gerekli yerlerden çeşitli eğitimler almakta ve zekalarını oradaki uzmanların da tavsiyeleri doğrultusunda kullanma ve geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Bu başvurular ailelerin ve çocuğun okulunun isteğiyle gerçekleşir.)

Çocuk Resimleri Yorumlama

Çocuk resimleri, çocuğun iç dünyasının bir yansımasıdır. 

Çocuklar okul süreçlerine başlayıp okuma yazma öğrenene kadar dil becerileri yeterince gelişmediği için duygularını, kaygılarını, sıkıntı ve korkularını sözle anlatmakta zorluk çekebilirler. Kelime hazneleri ve zihinsel gelişim süreçleri duygu ve sıkıntılarını anlatmaya yetse dahi bazı durumlarda suçlanmaktan, küçük düşürülmekten ve daha ağır muamelelere maruz kalmaktan korktukları için susmayı tercih ederler. 

Kaygılarını, üzüntülerini dile getiremeyen çocuk buna uzun süre dayanamaz ve bu durum ruh sağlığını etkiler. 

Kaygılarını, üzüntülerini dile getiremeyen çocuk buna uzun süre dayanamaz ve bu durum ruh sağlığını etkiler. 

Çocukların çizdiği resimlerin yaşa uygunluğu, renk kullanımı, insan figürleri, sayfa kullanımı gibi özellikler oldukça önemlidir. Resimlerden edinilen bu bilgiler çocuğun bilgileri ile birleştiğinde tam olarak anlaşılabilir.

Çocuk resimleri birçok yönden evrenseldir. Hemen hemen her kültürde, ülkede çocuk resimlerinde görülen ortak özellikler vardır.

Çocuk resimleri çocuk ruhunun samimi ve dolaysız hikayeleridir.

Resimlerden sadece çocuğun duygu ve düşüncelerini değil aynı zamanda zihinsel gelişimi hakkında bilgi ediniriz.

Çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel döneme göre ondan beklenen ayrıntılar değişebilir. Bu ayrıntıların olup olmaması, ne şekilde çizildikleri gibi ipuçlarından çocuğun gelişimi ile ilgili fikir sahibi oluruz.

Aile içi Temel Eğitim

Eğitim ailede başlar. Hayata adım aileyle atılır. Ailenin temelleri ne kadar güçlüyse, adımlar da o kadar sağlam olur. Aile toplumun temelini oluşturur. Aile bağları çok önemlidir. Bireyler birbirlerine ne kadar sağlam bağlarla bağlı olursa, aile o denli güçle büyür, gelişir. 

Her ailede kurallar olmalıdır. Aile bu kurallarla şekillenir. 

Ebeveynler, çocuklarını topluma faydalı olması ve mutlu birer yetişkin olması gayesiyle büyütürler. 

Temel eğitimde önemli olan sabırlı olmak, kurallı olmak ve sevgi dolu olmaktır. Çocuk gördüğünü hayata yansıtır ve dünyasını o yönde geliştirir.

Bireysel Danışmanlık

Her bireyin iç dünyası farklıdır. Herkes hayatı kendi bakış açısıyla görür ve öyle yaşar. Sıkıntılar, mutluluklar, heyecanlar, üzüntüler algılanabildiği ölçüde yaşanır, devam eder ya da biter.

Önemli olan hayatın pozitif yönlerini görmek , algılamak,ders almak ya da mutlu olmaktır. 

Tecrübeler bizleri hayata daha da adapte eder. 

Bireysel danışmanlıkta her insanın aslında içinin ne kadar farklı olduğu, yaşanılan kötü anıların dahi ardındaki tecrübeyi ve iyikiyi bulmak amaçlanır.